CATALUNYA

És un dels països que juntament amb Galícia i Euskadi i Espanya integren la Corona Espanyola.

La seva capital és Barcelona.

Toponímia del mot Verdú

Joan Tous i Sanabra ha dedicat un treball a Verdú en que diu : ... es tracta d’un mot indígena pre-romà conservat tal com sona per la ruralia i busca el seu significat a través de l’idioma èuscar que en aquest cas no seria lloc elevat sinó "lloc pla vora d’un riu" i el situa prop de la font de Sta. Magdalena, tocant el riu Xercavins, on es troben vestigis ibèrics i romans. Clou el seu estudi dient : "Entre la golosa idea d’un Verodunum o Virodunum desorientador, jo m’inclino per un primitiu Verdú conservat al llarg del temps pels mateixos habitants del lloc i crec que aquest topònim és normal i d’una antiguitat que es perd dins l’espiral dels segles forjat sí, per una parla local perduda ja, tanmateix la llengua basca ens ajudi a treure l’entrellat."

 

ALTRES ENTITATS DE VERDÚ