Les edicions litogràfiques comptaran amb un màxim de 90 proves originals

Obra gràfica  en preparació:  

 

Visió de l'artista sobre poblacions, fets culturals o històrics

Autor

 
"El castell més alt amb totes les colles de castellers"    
(litografia, mides: 74 x 54 cm aprox) 
Artur Duch

"Joan Maragall"
(litografia, mides: 74 x 54 cm aprox) 
Perico Pastor

"El joc dels Escacs"
(litografia, mides: 74 x 54 cm aprox) 
Artigau

Litografia dedicada a Igualada Perico Pastor

a Francesc Macià
(litografia, mides: 74 x 54 cm aprox) 

Perico Pastor