És una col·lecció d'obra gràfica original (gravat, litografia o serigrafia) en la que cada artista ens presenta llur visió de pobles, ciutats i països, a més de tradicions i costums.

Cadascun dels exemplars obtinguts per aquest procediment rep el nom d' "obra gràfica original", doncs és l’artista el qui ha dibuixat directament damunt les planxes.

GRAVAT

A partir del 1400 apareixen a Alemanya els primers gravats fets a les armadures, joies o bé sobre plaques de bronze . del 1460 és conserven els primers gravats estampats amb paper, so de  l'artista Andrea Mantegna, després el seguiran entre altres Rembrandt, Piranesi .. Les diferents tècniques emprades avui en dia son:
L'aiguafort, aiguatinta, vernís tou, el gofrat, la punta seca, la xilografia ...

SERIGRAFIA

A l'edat mitjana s'usaven plantilles combinades amb blocs de fusta, per imprimir cartes i ornamentacions.També es van utilitzar per a pintures religioses i per il luminar manuscrits, al segle XI. Al segle següent van començar a usar-se a Anglaterra per la Indústria, immensament popular, del empaperat de parets.A Amèrica, a finals del segle XX, es van usar per decorar mobles i, de vegades, parets interiors emblanquinades. Samuel Simon, de Manchester, va patentar el procés de serigrafia, i se sol considerar que va ser el primer a utilitzar una trama de seda com a suport o base per a la plantilla El 1914, l'americà John Pilsrth desenvolupar un mètode de serigrafia en molts colors, que va ser ràpidament adoptat pels anunciants i estudis comercials. Aquest procés permetia fer milers d'impressions amb una sola plantilla, i imprimir directament sobre qualsevol material de superfície plana, en qualsevol mida i sense necessitat de maquinària. Artistes i artesans han seguit experimentant des de llavors.

 

LITOGRAFIA

La litografia és un sistema d’impressió basat en el fenòmens físic i químic de la repulsió entre l’aigua i les matèries grasses. Fou descobert l’any 1798 per Alois Senefelder (Praga 1771-Munic 1834) i introduïda als Països Catalans per Carles Gimbernat (1806).
L'artista treballa sobre pedra, d'aquí el  nom, litografia, de litos: pedra. Avui en dia quasi tothom treballa amb planxes de zenc, encara que per extensió se segueix anomenat litografia, menys als Estats Units d'Americà, que és una zencgrafia, que ha dir la veritat és correspon més amb el producte.