Subscriptors a preu reduït:
funciona mitjançant subscriptors, que aconsegueixen uns grans avantatges econòmiques  respecte el valor de mercat, amb l'única particularitat que la compra es fa abans de veure l'obra.
Una vegada presentada l'edició al públic no s'admeten més subscriptors a preu reduït, i el preu serà el de mercat.
Les úniques dades que coneixem en fer la subscripció per l'obra a realitzar son les mides del full de paper, el tema i l'autor.

Els subscriptors només ho seran de les edicions que és  triïn, no de la totalitat.