cliqueu !

Homenatge a la Generalitat

 

5 de març de 2006      

L'acte de presentació  tingué lloc a l'Auditori Municipal, en el mateix espai a on l'any 1359 se celebraren les Corts Catalanes amb la creació de la Generalitat.

SUBIRACHS    Litografia original  dedicada a a la creació de la Generalitat 

 

Taller litogràfic d'en Fulvio Lourenço

 

 

Signant els exemplars i les justificacions de tiratge
  amb el mestre de taller Fulvio Lourenço